banner Perfume
بازاریابی‭ ‬رایحه Scent Marketing
بازاریابی‭ ‬رایحه  Scent Marketing

Scent Marketing

بازاریابی‭ ‬رایحه‭ (‬Scent Marketing)‭ ‬قدرتمندترین‭ ‬شیوه‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬اذهان‭ ‬نسل‭ ‬آینده‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬ رایحه‭ ‬قدیمی‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬موثرترین‭ ‬شیوه‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬معنی‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬ حس‭ ‬بویایی‭ ‬حداقل‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬روانشناسان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬علم‭ ‬بازاریابی‭ ‬مدرن‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

امروزه‭ ‬عناصر‭ ‬بازاریابی‭ ‬بسیار‭ ‬متنوع‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬افزایش‭ ‬هستند‭.‬ این‭ ‬عناصر‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مواقع‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬متوجه‭ ‬شویم‭ ‬روی‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬تاثیر‭ ‬می‭ ‬گذارند‭.‬ متخصصان‭ ‬بازاریابی‭ ‬رایحه‭ (‬Scent Marketing)‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬دریافته‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬اندک‭ ‬رفتار‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬ استفاده‭ ‬از‭ ‬رایحه‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬فقط‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬بازاریابی‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬قوی‭ ‬ترین‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬اتصال‭ ‬با‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‭ ‬آید.  ‬حس‭ ‬بویایی‭ ‬قوی‭ ‬ترین‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬ترین‭ ‬تاثیر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مخاطب‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬ای‭ ‬متفاوت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬رقم‭ ‬می‭ ‬زند‭.‬

 

رایحه‭ ‬چقدر‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬ما‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬است؟

بسیاری‭ ‬از‭ ‬بازاریابان‭ ‬سنتی،‭ ‬بازاریابی‭ ‬رایحه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬اصل‭ ‬اساسی‭ ‬قلمداد‭ ‬می‭ ‬کنند‭.‬ وقتی‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬مخاطبین‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬عطر‭ ‬ها‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬کنترل‭ ‬خود‭ ‬دارند‭. ‬میدانیم‭ ‬که‭ ‬بوی‭ ‬دلپذیر‭ ‬سیستم‭ ‬رویکرد‭ ‬مغز‭ ‬را‭ ‬غیر‭ ‬فعال‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بصورت‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬تاثیر‭ ‬شگرفی‭ ‬بر‭ ‬رفتار‭ ‬انسان‭ ‬می‭ ‬گذارد‭. ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭ ‬افراد‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬فروشگاه‭ ‬جذب‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬مراجعین‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬سپری‭ ‬کرده،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬خستگی‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭. ‬آزمایشات‭ ‬میدانی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬پراکنده‭ ‬شده،‭ ‬حضور‭ ‬مخاطبین‭ ‬تا‭ ‬45‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬

همچنین‭ ‬در‭ ‬کازینو‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬رایحه‭ ‬های‭ ‬خاص‭ ‬بازدید‭ ‬کنندگان‭ ‬را‭ ‬ترغیب‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬زمان‭ ‬بیشتر‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬ها‭ ‬تلاش‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬گیری‭ ‬از‭ ‬رایحه‭ ‬های‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬برای‭ ‬برند‭ ‬یا‭ ‬فروشگاه‭ ‬خود‭ ‬تمایز‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭.‬

 

رایحه‭ ‬چگونه‭ ‬بر‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬احساسات‭ ‬ما‭ ‬اثر‭ ‬می‭ ‬گذارد؟

انتشار‭ ‬رایحه‭ ‬دلپذیر‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬احساس‭ ‬بهتری‭ ‬در‭ ‬فرد‭ ‬می‭ ‬شود‭. ‬حس‭ ‬بویایی‭ ‬تاثیرگذارترین‭ ‬حس‭ ‬بین‭ ‬حواس‭ ‬پنجگانه‭ ‬است‭. ‬استشمام‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭ ‬باعث‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬احساس‭ ‬بهتری‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.  ‬رایحه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬خوشایند‭ ‬هستند‭ ‬تاثیر‭ ‬منفی‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬احساسی‭ ‬افراد‭ ‬دارند‭. ‬عطر‭ ‬ها‭ ‬فقط‭ ‬احساسات‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬نمی‭ ‬دهند،‭ ‬بلکه‭ ‬ابزاری‭ ‬قوی‭ ‬برای‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬آنها‭ ‬هستند‭. ‬جایی‭ ‬که‭ ‬تمرکز‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬مثبت‭ ‬محیط‭ ‬سوق‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬انتشار‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬دلپذیر‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬یک‭ ‬فروشگاه‭ ‬معمولی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬بوتیک‭ ‬خاص‭ ‬مبدل‭ ‬سازد،‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬اجناس‭ ‬بهتر،‭ ‬خدمات‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬قیمتی‭ ‬مناسب‭ ‬تر‭ ‬است‭. ‬عطر‭ ‬ها‭ ‬روند‭ ‬پردازش‭ ‬کیفیت‭ ‬محصول‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مشتریان‭ ‬تسریع‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬کلی‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬می‭ ‬دهند‭.‬

 

رایحه‭ ‬چگونه‭ ‬حافظه‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهد؟

با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬Scent Marketing برند‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬افراد‭ ‬ماندگار‭ ‬کنید‭. ‬همه‭ ‬می‭ ‬دانیم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬رایحه‭ ‬خاص‭ ‬چگونه‭ ‬یک‭ ‬خاطره‭ ‬قدیمی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬قسمت‭ ‬از‭ ‬زندگی،‭ ‬مکان‭ ‬یا‭ ‬محصولی‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬خودکار‭ ‬یاداوری‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬عطر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نوعی‭ ‬چسب‭ ‬مغز‭ ‬عمل‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬افکار‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬برند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬پیوند‭ ‬می‭ ‬زند‭. ‬عطرها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬خاطرات‭ ‬گذشته‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬بازیابی‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬امروزه‭ ‬برندهای‭ ‬معروف‭ ‬دنیا‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬رایحه‭ ‬مداوم‭ ‬در‭ ‬محیط،‭ ‬گامی‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مارکتینگ‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬حس‭ ‬بی‭ ‬نظیر‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مخاطبین‭ ‬نفوذ‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬

 

برند‭ ‬تجاری‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬خاص‭ ‬پیوند‭ ‬می‭ ‬خورد

بازاریابی‭ ‬رایحه‭ (‬Scent Marketing)‭ ‬با‭ ‬تاثیرات‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬خود‭ ‬سبب‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬مشتری‭ ‬خرید‭ ‬بیشتری‭ ‬نماید‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بیشتری‭ ‬بهره‭ ‬بگیرد‭.‬ رایحه‭ ‬های‭ ‬خاص‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فضا‭ ‬پخش‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬روی‭ ‬مکانیزم‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‭  ‬افراد‭ ‬اثر‭ ‬مثبت‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬برند‭ ‬شما‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برندهای‭ ‬صاحب‭ ‬پرستیژ‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬روی‭ ‬رایحه‭ ‬سازی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‭ ‬دهند‭. ‬رایحه‭ ‬ها‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬حافظه‭ ‬افراد‭ ‬ماندگار‭ ‬هستند‭.‬

 

نمونه‭ ‬های‭ ‬بازاریابی‭ ‬رایحه‭ ‬در‭ ‬دنیا

‭‬شرکت‭ ‬بزرگ‭ ‬تولیدی‭ ‬لباس‭ ‬abercrombie & fitch از‭ ‬پیشگامان‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‭ ‬رود‭. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬فروشگاه ‭ )‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬بوی‭ ‬چوب‭ ( ‬مشتریان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‭ ‬ای‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬این‭ ‬عطر‭ ‬خاص‭ ‬بصورت‭ ‬دستی‭ ‬اسپری‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ ‬عطر‭ ‬افشان‭ ‬الکتریکی‭ ‬نصب‭ ‬شده،‭ ‬بو‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬گوشه‭ ‬های‭ ‬فروشگاه‭ ‬می‭ ‬رسد‭.‬

‭‬‭‬برگر‭ ‬کینگ‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬بو‭ ‬در‭ ‬کانال‭ ‬های‭ ‬تهویه‭ ‬هوا‭ ‬برای‭ ‬برانگیختن‭ ‬احساس‭ ‬گرسنگی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مشتریان‭ ‬خود‭ ‬بهره‭ ‬می‭ ‬برد‭.‬

رولز‭ ‬رویس‭ ‬نمونه‭ ‬بسیار‭ ‬عالی‭ ‬از ‭ ‬Scent Marketing در‭ ‬دنیا‭ ‬می‭ ‬باشد‭ .‬هر‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬مشتریان‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬خدمات،‭ ‬اتومبیل‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬می‭ ‬بُردند،‭ ‬کارکنان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬کار‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬بوی‭ ‬چرم‭ ‬و‭ ‬چوب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬اسپری‭ ‬می‭ ‬کردند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬مشتری‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬کارگاه،‭ ‬احساس‭ ‬یک‭ ‬خودرو‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬را‭ ‬داشت‭.‬

زارا،‭ ‬این‭ ‬برند‭ ‬نساجی‭ ‬معروف‭ ‬در‭ ‬فروشگاه‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬خاص‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬ مطمئناً‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬خانه‭  ‬می‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬پاکت‭ ‬خارج‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬کاملاً‭ ‬تشخیص‭ ‬می‭ ‬دهید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬برندی‭ ‬خریداری‭ ‬نموده‭ ‬اید‭.‬

‭‬‭‬بانک ‭‬Merchants چین‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از ‭ ‬Scent Marketing خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬رقبا‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬رایحه‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بسیار‭ ‬عمیق‭ ‬تری‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬خود‭ ‬متصل‭ ‬است‭ .‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬رایحه‭ ‬اختصاصی‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

انتشار‭ ‬رایحه‭ ‬ای‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬بوی‭ ‬چای‭ ‬سفید‭ ‬در‭ ‬شعب‭ ‬بانک‭ ‬Lloyds لندن،‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیر‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭ . ‬این‭ ‬بانک‭ ‬بواسطه‭ ‬Scent Marketing‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬توانست‭ ‬سه‭ ‬شعبه‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬احداث‭ ‬کند‭.‬

کاتالوگ محصولات عطر افشان گلبیز

ارتباط با ما

اگر در زمینه عطرافشان سوالی داشتید، با ما در ارتباط باشید

captcha